• Despre Post
  Ce folos dacă gura nu mănâncă carne, iar cu hulele
  şi cu vorbele necuviincioase rupe din trupul fraţilor noştri? Ce folos a ne înfrâna ochii de la privelişti necuviincioase, dar cu inima a dori cele rele fraţilor noştri?
  Sfântul Ioan Gură de Aur
 • Cunoaşterea lui Dumnezeu
  Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea
  mâinilor Lui o vesteşte tăria.Ziua zilei spune cuvânt,
  şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
  Psalmul 18, 1-3.

Programul Serviciilor religioase

Legături: