• Despre Post
  Ce folos dacă gura nu mănâncă carne, iar cu hulele
  şi cu vorbele necuviincioase rupe din trupul fraţilor noştri? Ce folos a ne înfrâna ochii de la privelişti necuviincioase, dar cu inima a dori cele rele fraţilor noştri?
  Sfântul Ioan Gură de Aur
 • Cunoaşterea lui Dumnezeu
  Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea
  mâinilor Lui o vesteşte tăria.Ziua zilei spune cuvânt,
  şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
  Psalmul 18, 1-3.

Istoricul Parohiei Liliești

Parohia Lilieşti ia fiinţă în anul 1910, prin dezlipirea de la Parohia Ţintea, unde până atunci figurase ca filială. Actuala biserică datează din anul 1834, precum reiese din pisania scrisă în piatră cu caractere chirilice deasupra uşii de la intrare: ”Această sfantă si dumnezeiască biserică, s-a zidit din temelie de dumnealor jupâni: Ion Stroilescu, logofătul Ştefanică şi Vasile Şonea, în zilele Prea Luminatului Domn Ion Alexandru Ghica Voievod si Prea Sfântului Exarh Constanţie, să fie dumnealor şi celor ce au ajutat de vecinică pomenire. Hramul celui intru Sfinţi Părintele Nicolae Arhiepiscop de Mira Lichiei, 1834, mai, 25.”


Această biserică a fost zidită pe locul unei alte bisericii după cum reiese din anumite scripte de arhivă, despre care mărturiseşte un stâlp din piatră înalt de circa 70 cm. care se găseşte în pronaos, în colţul de N-E şi care se pare că a fost piciorul sfintei mese din altarul fostei biserici.


Actuala biserică este zidită în formă de cruce, cu lungimea de 22,50 m şi lăţimea de 7,50 m. Temelia este din bolovani, peste care s-a turnat var negru; zidurile groase de 0.90m, sunt din cărămidă cu tencuială din var negru şi nisip. Biserica a fost acoperită iniţial cu şindrilă peste care cu trecerea vremii s-a pus tablă albă. Când? De cine? Cu a cui cheltuială? documentele lipsesc. În general, biserica prezintă stilul arhitectonic după care se clădeau bisericile din Muntenia în prima jumătate a secolului al XIX-lea.


Interiorul este format dintr-un pridvor deschis care în anul 1976 a fost închis pentru apărarea de intemperiile vremii; un pronaos care se desparte de naos printr-un zid şi stâlpi masivi; iar naosul se desparte de altar prin catapeteasmă masivă de zid gros de 70 cm. şi care se ridică până aproape de bolta bisericii. Pardoseala a fost din placi de piatră, peste care s-a turnat mozaic.
Biserica are o singură turlă din lemn care a fost folosită pentru clopotniţă.


Între anii 1939-1945, în timpul păstoririi P.C.Pr.Ioan Teleanu, biserica a fost renovată radical atât interior cât şi exterior.
Între anii 1975-1976, în timpul păstoririi P.C.Pr.Constantin Papuc, s-au făcut deasemeni o seamă de îmbunătăţiri. În interior s-au făcut străni noi din stejar, iar în exterior, s-a turnat beton în jurul bisericii, s-a împrejmuit cimitirul şi curtea bisericii cu gard din beton. Biserica este electrificată şi în ultimul timp i s-a introdus instalaţie de gaze pentru încălzire. Obiecte de cult cu valoare muzeistică, în afară de câteva cărţi vechi de slujbă cu caractere chirilice şi câteva icoane, biserica nu are.

Preoţi slujitori la această biserică, în ordinea vechimii cunoscuţi sunt: Pr.Dumitrache, Pr.Costache, Pr.Leca, Pr.Stere, Pr.Dumitru Constantinescu (1913-1920) Pr. Ion Teleanu (1920-1974), Pr.Constantin Papuc (1974-1990) Pr.Silviu State (1990-1996). Dintre cântăreţi se pot menţiona: cânt.Gheorghe, cânt.Panait, cânt.Constantin, cânt.Pazică, cânt.Ioan, cânt.Nicolae, cânt.Pandele  Ştefanică, cânt.Aurel Leca şi în prezent tânărul cântăreţ Stătescu Marius.


Începand cu anul 1996, prin venirea preotului paroh,Valeriu Manea, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, s-au executat lucrări de tencuieli exterioare si interioare, refacerea acoperişului, a turlei, jgheaburi şi burlane noi, pardoseala, refacerea Sfântului Prestol, pictarea catapetesmei şi refacerea picturilor murale.


În partea de miazăzi a bisericii spaţiul a permis construirea unei camere ce face legătura cu Sfântul Altar şi unde se pastrează veşmintele şi cărţile de cult. Deasemeni s-a refăcut clopotniţa, care se află langă biserică, construită dintr-un cadru de fier; s-au executat lucrări de reparaţii la împrejmirea cimitirului şi s-a turnat beton în jurul  bisericii iar în faţă s-au pus pavele.


Biserica are în jur o curte de circa 2000 m pătraţi amenajată cu flori, arbuşti şi pomi roditori. În partea de răsărit se află sala de mese pentru hramul bisericii şi o magazie din lemn. În partea de miazăzi se află cimitirul parohial în care se odihnesc credincioşii ortodocşi, adormiţi în Domnul.


În anul mântuirii 2001, la Praznicul Sfintei Treimi, biserica a fost târnosită şi sfinţită de către Prea Sfinţitul Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, condus de P.C.Protoiereu Costică Dumitru de la Protoieria Câmpina. Cu această ocazie, bisericii i s-a adaugat şi hramul Sfintei şi Nedesparţitei Treimi, Dumnezeul nostru.


Ulterior, s-au executat porţi din fier forjat la intrarea principală iar brâul interior al  bisericii  a fost placat cu lambriu din lemn . Deasemenea, biserica a fost dotată cu icoane praznicale, covoare noi, centrală termică,  instalaţie de aer condiţionat, sistem de sonorizare, alarmă ( sistem antiefracţie ).


Binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!

Legături: