• Despre Post
  Ce folos dacă gura nu mănâncă carne, iar cu hulele
  şi cu vorbele necuviincioase rupe din trupul fraţilor noştri? Ce folos a ne înfrâna ochii de la privelişti necuviincioase, dar cu inima a dori cele rele fraţilor noştri?
  Sfântul Ioan Gură de Aur
 • Cunoaşterea lui Dumnezeu
  Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea
  mâinilor Lui o vesteşte tăria.Ziua zilei spune cuvânt,
  şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
  Psalmul 18, 1-3.

Bine ați venit!

Parohia Lilieşti ia fiinţă în anul 1910, prin dezlipirea de la Parohia Ţintea, unde până atunci figurase ca filială. Actuala biserică datează din anul 1834, precum reiese din pisania scrisă în piatră cu caractere chirilice deasupra uşii de la intrare.

Preoţi slujitori la această biserică, în ordinea vechimii cunoscuţi sunt: Pr.Dumitrache, Pr.Costache, Pr.Leca, Pr.Stere, Pr.Dumitru Constantinescu (1913-1920) Pr. Ion Teleanu (1920-1974), Pr.Constantin Papuc (1974-1990) Pr.Silviu State (1990-1996)

Din anul 1996 preot paroh al Parohiei Liliești este Pr. Valeriu Manea.

Mai multe informații despre biserică sunt disponibile în istoricul bisericii.

Legături: